tuyển cộng tác viên
căn hộ cho thuê - Cho thuê căn hộ Lê Thành B , Quận Bình Tân , Diện tích 85 m2, 2 PN, 2 WC

Cho thuê căn hộ Lê Thành B , Quận Bình Tân , Diện tích 85 m2, 2 PN, 2 WC

Diện tích : 85 m²
Phòng ngủ : 2
Phòng WC :2
Giá: 6 Triệu / Tháng

Địa điểm : Bình Tân, TP.HCM

Mã tin: 8297

Liên hệ:
Trịnh Quang
0919940033

căn hộ cho thuê - Cho thuê căn hộ Him Lam Nam Khánh , Quận 8 , Diện tích 90 m2, 2 PN

Cho thuê căn hộ Him Lam Nam Khánh , Quận 8 , Diện tích 90 m2, 2 PN

Diện tích : 90 m²
Phòng ngủ : 2
Phòng WC :2
Giá: 8 Triệu / Tháng

Địa điểm : Quận 8, TP.HCM

Mã tin: 8296

Liên hệ:
Trịnh Quang
0919940033

căn hộ cho thuê - Cho thuê căn hộ Sacomreal 584, Quận Tân Phú , Diện tích 80 m2, 2 PN, 2 wc

Cho thuê căn hộ Sacomreal 584, Quận Tân Phú , Diện tích 80 m2, 2 PN, 2 wc

Diện tích : 80 m²
Phòng ngủ : 2
Phòng WC : --
Giá: 6.5 Triệu / Tháng

Địa điểm : Tân Phú, TP.HCM

Mã tin: 8303

Liên hệ:
Trịnh Quang
0919940033

căn hộ cho thuê - Cho thuê căn hộ Khánh Hội 2 , Quận 4, Diện tích 82 m2, 2 PN, 2 Wc

Cho thuê căn hộ Khánh Hội 2 , Quận 4, Diện tích 82 m2, 2 PN, 2 Wc

Diện tích : 82 m²
Phòng ngủ : 2
Phòng WC :2
Giá: 10 Triệu / Tháng

Địa điểm : Quận 4, TP.HCM

Mã tin: 8302

Liên hệ:
Trịnh Quang
0919940033

căn hộ cho thuê - Cho thuê căn hộ Him Lam  6A, Khu Trung Sơn , Diện tích 70 m2, 2 PN, 2 Wc

Cho thuê căn hộ Him Lam 6A, Khu Trung Sơn , Diện tích 70 m2, 2 PN, 2 Wc

Diện tích : 70 m²
Phòng ngủ : 2
Phòng WC :2
Giá: 7 Triệu / Tháng

Địa điểm : Huyện Bình chánh, TP.HCM

Mã tin: 8301

Liên hệ:
Trịnh Quang
0919940033

căn hộ cho thuê - Cho thuê căn hộ An Gia Garden, Quận Tân Phú , Diện tích 65 m2, 2 PN, 2 wc

Cho thuê căn hộ An Gia Garden, Quận Tân Phú , Diện tích 65 m2, 2 PN, 2 wc

Diện tích : 65 m²
Phòng ngủ : 2
Phòng WC : --
Giá: 7 Triệu / Tháng

Địa điểm : Tân Phú, TP.HCM

Mã tin: 8300

Liên hệ:
Trịnh Quang
0919940033

căn hộ cho thuê - Cho thuê căn hộ Hoa Sen , Quận 11 , Diện tích 67 m2, 2 PN, 2 wc

Cho thuê căn hộ Hoa Sen , Quận 11 , Diện tích 67 m2, 2 PN, 2 wc

Diện tích : 67 m²
Phòng ngủ : 2
Phòng WC : --
Giá: 7 Triệu / Tháng

Địa điểm : Quận 11, TP.HCM

Mã tin: 8299

Liên hệ:
Trịnh Quang
0919940033

căn hộ cho thuê - Cho thuê căn hộ The Harmona , Quận Tân Bình, Diện tích 82 m2, 2 PN, 2 WC

Cho thuê căn hộ The Harmona , Quận Tân Bình, Diện tích 82 m2, 2 PN, 2 WC

Diện tích : 82 m²
Phòng ngủ : 2
Phòng WC :2
Giá: 9 Triệu / Tháng

Địa điểm : Tân Bình, TP.HCM

Mã tin: 8298

Liên hệ:
Trịnh Quang
0919940033

căn hộ cho thuê - Cho thuê căn hộ The Flemington, Quận 11, Diện tích 86 m2, 3 PN, 2 wc

Cho thuê căn hộ The Flemington, Quận 11, Diện tích 86 m2, 3 PN, 2 wc

Diện tích : 86 m²
Phòng ngủ : 3
Phòng WC :2
Giá: 15 Triệu / Tháng

Địa điểm : Quận 11, TP.HCM

Mã tin: 8305

Liên hệ:
Trịnh Quang
0919940033

căn hộ cho thuê - Cho thuê căn hộ Bảy Hiền Tower, Quận Tân Bình, Diện tích 81 m2, 2 PN, 2 wc

Cho thuê căn hộ Bảy Hiền Tower, Quận Tân Bình, Diện tích 81 m2, 2 PN, 2 wc

Diện tích : 81 m²
Phòng ngủ : 2
Phòng WC : --
Giá: 10 Triệu / Tháng

Địa điểm : Tân Bình, TP.HCM

Mã tin: 8304

Liên hệ:
Trịnh Quang
0919940033

căn hộ cho thuê - Cho thuê căn hộ Babylon Quận Tân Phú , Diện tích 75 m2, 2 PN, 2 Wc

Cho thuê căn hộ Babylon Quận Tân Phú , Diện tích 75 m2, 2 PN, 2 Wc

Diện tích : 75 m²
Phòng ngủ : 2
Phòng WC :2
Giá: 7 Triệu / Tháng

Địa điểm : Tân Phú, TP.HCM

Mã tin: 8313

Liên hệ:
Trịnh Quang
0919940033

căn hộ cho thuê - Cho thuê căn hộ Giai Việt,  Quận 8, Diện tích 115 m2, 2 PN, 2 Wc

Cho thuê căn hộ Giai Việt, Quận 8, Diện tích 115 m2, 2 PN, 2 Wc

Diện tích : 115 m²
Phòng ngủ : 2
Phòng WC : --
Giá: 11 Triệu / Tháng

Địa điểm : Quận 8, TP.HCM

Mã tin: 8312

Liên hệ:
Trịnh Quang
0919940033

căn hộ cho thuê - Cho thuê căn hộ Tản Đà, Quận 5 , Diện tích 74 m2, 2 PN, 2 Wc

Cho thuê căn hộ Tản Đà, Quận 5 , Diện tích 74 m2, 2 PN, 2 Wc

Diện tích : 74 m²
Phòng ngủ : 2
Phòng WC :2
Giá: 11 Triệu / Tháng

Địa điểm : Quận 5, TP.HCM

Mã tin: 8315

Liên hệ:
Trịnh Quang
0919940033

căn hộ cho thuê - Cho thuê căn hộ IDICO, Quận Tân Phú , Diện tích 54 m2, 2 PN, 2 Wc

Cho thuê căn hộ IDICO, Quận Tân Phú , Diện tích 54 m2, 2 PN, 2 Wc

Diện tích : 54 m²
Phòng ngủ : 2
Phòng WC :2
Giá: 6 Triệu / Tháng

Địa điểm : Tân Phú, TP.HCM

Mã tin: 8314

Liên hệ:
Trịnh Quang
0919940033

căn hộ cho thuê - Cho thuê căn hộ Hoàng Kim Thế Gia,  Quận Bình Tân, Diện tích 65 m2, 2 PN, 2 Wc

Cho thuê căn hộ Hoàng Kim Thế Gia, Quận Bình Tân, Diện tích 65 m2, 2 PN, 2 Wc

Diện tích : 65 m²
Phòng ngủ : 2
Phòng WC : --
Giá: 6.5 Triệu / Tháng

Địa điểm : Bình Tân, TP.HCM

Mã tin: 8311

Liên hệ:
Trịnh Quang
0919940033

căn hộ cho thuê - Cho thuê căn hộ Hoàng Anh Gia Lai 1 , Quận 7, Diện tích 110 m2, 3 PN, 2 Wc

Cho thuê căn hộ Hoàng Anh Gia Lai 1 , Quận 7, Diện tích 110 m2, 3 PN, 2 Wc

Diện tích : 110 m²
Phòng ngủ : 3
Phòng WC : --
Giá: 10 Triệu / Tháng

Địa điểm : Quận 7, TP.HCM

Mã tin: 8310

Liên hệ:
Trịnh Quang
0919940033

căn hộ cho thuê - Cho thuê căn hộ ACB , Quận 11, Diện tích 90 m2, 3 PN, 2 Wc

Cho thuê căn hộ ACB , Quận 11, Diện tích 90 m2, 3 PN, 2 Wc

Diện tích : 90 m²
Phòng ngủ : 3
Phòng WC :2
Giá: 10 Triệu / Tháng

Địa điểm : Quận 11, TP.HCM

Mã tin: 8309

Liên hệ:
Trịnh Quang
0919940033

căn hộ cho thuê - Cho thuê căn hộ Lê Thành , Quận BÌnh Tân, Diện tích 70 m2, 2 PN

Cho thuê căn hộ Lê Thành , Quận BÌnh Tân, Diện tích 70 m2, 2 PN

Diện tích : 70 m²
Phòng ngủ : 2
Phòng WC : --
Giá: 5 Triệu / Tháng

Địa điểm : Bình Tân, TP.HCM

Mã tin: 8308

Liên hệ:
Trịnh Quang
0919940033

căn hộ cho thuê - Cho thuê căn hộ Thuận Việt , Quận 11, Diện tích 77 m2, 2 PN, 2 wc

Cho thuê căn hộ Thuận Việt , Quận 11, Diện tích 77 m2, 2 PN, 2 wc

Diện tích : 77 m²
Phòng ngủ : 2
Phòng WC :2
Giá: 9 Triệu / Tháng

Địa điểm : Quận 11, TP.HCM

Mã tin: 8307

Liên hệ:
Trịnh Quang
0919940033

căn hộ cho thuê - Cho thuê căn hộ Ruby Land , Quận Tân Phú, Diện tích 106 m2, 3 PN, 2 wc

Cho thuê căn hộ Ruby Land , Quận Tân Phú, Diện tích 106 m2, 3 PN, 2 wc

Diện tích : 106 m²
Phòng ngủ : 3
Phòng WC : --
Giá: 9 Triệu / Tháng

Địa điểm : Tân Phú, TP.HCM

Mã tin: 8306

Liên hệ:
Trịnh Quang
0919940033

Tìm kiếm căn hộ

Dự án mới nhất